В Українi запроваджується податкове гестапо, - Сергiй Терьохiн
20.11.2010

Десятки тисяч пiдприємцiв у вiвторок пiкетували Верховну Раду, протестуючи проти ухвалення нового Податкового кодексу. Який, на їх думку, призведе до того, що пiдприємцям масово доведеться згортати свiй бiзнес.

Сергiй Терьохiн Натомiсть експерт нiмецької групи радникiв при урядi України Рiкардо Джуччi вважає, що українськi пiдприємцi просто... звикли до привiлеїв i не хочуть їх втрачати.

За що конкретно, точнiше - проти чого борються пiкетувальники? Що у Податковому кодексi їх лякає? Про це "Експрес" розмовляв з народним депутатом, екс-головою комiтету Верховної Ради з податкової та митної полiтики Сергiєм Терьохiним.

- Пiкетувальники кажуть, що третина малих пiдприємств уже подала в податковi органи заяви про припинення пiдприємницької дiяльностi. Вони не бачать перспектив працювати на засадах нової податкової полiтики? Чи це просто тиск на владу для того, аби вилучила iз законопроекту те, що їм  не подобається?

- Насамперед про те, що загалом обурює пiдприємцiв, про фiлософiю кодексу. Вiн перекладає податкове навантаження з великого бiзнесу на малий. Наприклад, є види пiдприємницької дiяльностi досить прибутковi, що взагалi не оподатковуватимуть, зокрема готельний бiзнес. Це що, вiтчизняне виробництво, якому не грiх дати преференцiї? Нi, цим бiзнесом
займається дуже високий чиновник у владi, для котрого й внесена до кодексу така норма.

- А якщо конкретнiше, то проти яких норм Податкового кодексу протестують пiдприємцi? Що в цьому документi не дає їм нормально працювати?

- По-перше, обурює те, що самозайняте населення пропонують оподатковувати бiльше, анiж рантьє, тобто тих, хто має пасивнi прибутки. Якщо ви -- власник великої компанiї й отримуєте дивiденди, то не платите податку. Якщо ця компанiя ще й офшорна, то також не платите анi податку з прибутку, анi iз зайнятих осiб. Але якщо у вас малий сiмейний бiзнес, у якому задiянi чоловiк чи вашi батьки, повнолiтнi дiти, то з вас вiзьмуть спрощений податок, а з них усiх -- повний, iншi вiдрахування також сповна. Як iз найманих працiвникiв. Тому що новий кодекс забороняє малi пiдприємства, а лише дозволяє однiй приватнiй особi наймати iнших.

Тодi як у Європi така статистика: у середньому 70% нацiонального доходу створюють малий та середнiй бiзнес i лише 30% -- великий. Зате оподаткування -- обернено пропорцiйне. 70% платять великi корпорацiї, а 30% -- малий бiзнес. Бо для їхнiх суспiльств головне -- не оподатковувати, а дати можливiсть самозайнятим людям заробляти на себе. Щоб вони мали роботу, а не йшли в фонди зайнятостi й сiдали на плечi тим, хто працює.

- Якi ще новацiї можуть бути неприйнятними для малого бiзнесу?

- По-друге. Податковий кодекс передбачає збiльшення максимальної ставки єдиного податку втричi -- iз 200 до 600 гривень. Самi ставки визначатиме влада на мiсцях, але, повiрте менi, вона братиме максимально, бо мiсцевi бюджети порожнi. Тим бiльше, що це дозволено законом.

По-третє, пряма норма кодексу зменшує верхню межу обороту для пiдприємцiв цiєї категорiї з пiвмiльйона гривень на рiк до 300 тисяч. Тут або обсяги приховуй, або подрiбнюй пiдприємство, або ж втрачай право на спрощену систему оподаткування. Щоправда, для тих, хто працюватиме з касовими апаратами, передбачено оборот до 600 тисяч гривень.

- А наскiльки зростають права податкової iнспекцiї?


- Пройшов другий роздiл кодексу, яким в Українi запроваджується податкове гестапо. Воно отримало право вдертися навiть уночi в дiм пiдприємця, аби з'ясувати, де вiн узяв лiжко, на якому спить. Не може пояснити так, як треба? Тодi в мiлiцiю!

I нарештi основне -- малого та середнього бiзнесу в Українi взагалi не буде. Бо йому заборонили займатися всiма сферами дiяльностi, крiм продавання в ятках. Навiть права на дрiбногуртову торгiвлю, коли один пiдприємець щось постачав iншому, позбавили. Бо заборонили платниковi податку на прибуток включати у свої валовi витрати товари, придбанi в малого бiзнесу. У великого -- будь ласка, купуй, а в малого -- зась! Тодi навiщо малому працювати, щось виробляти, якщо продати не буде кому? Ось саме це й змушує пiдприємцiв пiкетувати, мiтингувати й задумуватися над тим, чи
варто далi займатися бiзнесом.

- Якими можуть бути наслiдки?

- Якщо ж Податковий кодекс почне дiяти з 1 сiчня наступного року, то наробить чимало лиха. Адже незнання закону не звiльняє вiд вiдповiдальностi за його порушення, за якi, до речi, можна сiсти у в'язницю навiть на 8 рокiв. А як за неповнi пiвтора мiсяця пiдприємцям вивчити чотири томи закону? Це нереально, але їм навiть такого шансу не дали.

Євгенiя Романів

Винники Plus  за матеріалами: expres.ua


Читайте також:
Коментарі
avatar