Винники на польських картах (Част.I). Карта «Mapa specjalna okolic Lwowa»
07.03.2016

Військовий географічний інститут (WIG), заснований 1919 р. для потреб армії, видавав карти масштабів 1:25 000, 1:100 000, 1:300 000, 1:500 000, 1:750 000. За основу було прийнято аркуш 1:100 000. WIG в основному випускав наступні типи карти: 1: 25 000 (Mapa szczegółowa - детальна карта), 1: 100 000 (Mapa taktyczna - тактична карта), 1: 300 000 (Mapa operacyjna - операційна карта).

Карта «Mapa specjalna okolic Lwowa»

За О. В. Шишка «Картографування Львова (1918—1944)»: «Всю територію Польщі було розділено на аркуші, кожен з яких мав власне найменування за назвою найбільшого міста і код, який складався з номера колони (Slup) пояса (Pas). Аркуш Львова має код Р 49 S 38 для карт масштабу 1:100 000 і складається з девяти аркушів масш табу 1:25 000, позначених A, B, C, D, E, F, G, H, J. Територію міста охоплюють аркуші D, E, G, H. Як план міста ці карти малоцінні через дрібний масштаб. Вони радше цікаві з огляду на зображення його околиць».

1921 р., професор Львівського університету, Є. Ромер заснував у Львові картографічний інститут, названий його іменем. Головним завданням інституту стало розроблення географічних карт. 1924 р. при інституті створено акціонерне товариство «Книжниця-Атлас».

Карта «Mapa specjalna okolic Lwowa» (Спеціальна карта околиць Львова). 1924 р.

Видавництво: Ksiạżnica-Atlas. Формат аркуша — 66x47,5 см, формат карти — 55x42,5 см. Масштаб 1:100 000.

На карті позначені: Винники (Wіnniki); фабрика тютюнових виробів; німецька колонія Вайнберґен (Weinbergen); німецька колонія Унтерберґен (Unterbergen); урочище Млинівці (Mlynоwce); між Млинівцями і теперішнім дріжджзаводом – урочище Майєрівка (Majerówka), не плутати із сучасною Майорівкою у Львові; фабрика дріжджів; р. Марунька (Marunka); потік Чишківський (Czyszkowski); залізнична станція Майєрівка (Mariówka); Чортова cкеля 414 м н. р. м. (Czartowska Skala); урочище Приска (Prysha) в районі сучасної вул. Забава; Великий ліс (Wielki Las) між Сиховом і Винниками; Ліс Вулька (Las Wólka); поселення — Перша Вулька (Wólka), Друга Вулька, Третя Вулька, Сихівська Вулька та довкільні села.

Гора Жупан не підписана, але вказано висоту 303 м н. р. м.

1926—1932 рр. Є. Ромер розробив серію планів та карт Львова. Однією з перших була «Спеціальна карта околиць Львова» масштабу 1:100 000, актуалізована на 1924 р., мабуть, на основі розробок Військового географічного інституту. Спеціальною її назвали тому, що її розмір по горизонталі 46" (стандартний аркуш має лише 30").

Андрій Байцар, доцент ЛНУ ім. І. Франка

І частина  ІІ частина  ІІІ частина  ІV частина


Читайте також:
Коментарі
avatar